Merjenja časa in računalniška obdelava tekmovanj

Elektronsko merjenja časa s profesionalno opremo 

alge-logo    tagheuer

 • Merjenje časa na tekmovanjih s posamičnim štartom s pomočjo štartnih vrat, fotocelic,  pripadajoče komunikacijske opreme, prikazovalnik časa
 • Merjenje časa na tekmovanjih s paralelnim štartom
 • Merjenje časa na tekmovanjih s skupinskim štartom
 • Merjenje vmesnih časov, krogov, …
 • Merjenje časa po načinu »dnevni čas«
 • Meritve v avto športu:
  • Merjenje časa na gorskih preizkušnjah
  • Merjene časa na tekmovanjih s paralelnim startom
  • Meritve na rally tekmovanjih:
       Časovne kontrole: start, cilj, servis, regrouping
   –   
   Hitrostne preizkušnje: start HP, cilj HP, vpis HP

 

Kolaž Omikronplus

 

Računalniška obdelava tekmovanj

Obdelava rezultatov na kraju tekmovanj, ki vključuje:

 • Vnos tekmovalcev v sistem, sestava štartne liste
 • Ažurna obdelava rezultatov med tekmovanji, izpis začasnih rezultatov
 • Računalniška obdelava in klasificiranje tekmovalcev, izpisi rezultatov
 • Objava rezultatov na spletu
 • Izdelava unikatnih računalniških programov za potrebe posameznih športnih panog

 

Obdelava športnih tekmovanj